ציוד הידראולי בעולם - נתונים ומגמות
 


 
הידראולימנועים הידראוליים. תחום המנועים ההידראוליים כולל שלוש קטגוריות, אשר החשובה והנפוצה ביניהן מנועים המבוססים על גלגלי שיניים. בנוסף אליה תוכלו למצוא גם מנוע  הידראולי מבוסס שבשבת ומנוע הידראולי מבוסס בוכנה. בין השנים 1999 – 2002 התחלקו ההכנסות ממכירת מנועים הידראוליים בארצות הברית ביו הקטגוריות השונות באופן הבא: המנועים המבוססים על גלגלי שיניים היו אחראים על כ- 37% מההכנסות, מנועי השבשבת על כ- 8.5% מההכנסות ומנועי הבוכנה על כ- 54.5%.
 
משאבות הידראוליות. משאבות הידראוליות הן מערכת הממירות אנרגיה מכאנית לאנרגיה הידראולית או הידרוסטאטית. הן פועלות על פי עקרון התנועה, כאשר ואקום שנוצר בצינור הכניסה של המשאבה יוצר לחץ שדוחף נוזל הידראולי מהמיכל אל צינור הכניסה. בעזרת סדרה של פעולות מכאניות הנוזל מועבר אל צינור היציאה ואל המערכת ההידראולית. מומחים צופים כי בין השנים 2015- 2019 יציג שוק המשאבות ההידראוליות העולמי גידול של 5.07%.
 
בוכנות הידראוליות. בוכנה הידראולית משמשת ליצירת תנועה ליניארית ואחידה באמצעות הפעלת לחץ על נוזל הידראולי. היא ממירה את האנרגיה האצורה בנוזל הידראולי לכוח מניע. תחזית הגידול בשוק הבוכנות ההידראוליות העולמי לשנים 2013-2018 הצביעה על גידול של 4.37% במכירות. השווקים העיקריים של הבוכנות ההידראוליות נמצאים בארצות הברית ואמריקה הלטינית, באסיה, באירופה ובמזרח התיכון.
 
שסתומים הידראוליים. תפקידו של שסתום הידראולי הוא לשלוט בפתיחתם וסגירתם של מעברים במערכות צנרת. בנוסף לשסתומים שתפקידם לפתוח ולסגור את המעברים קיים גם שסתום הידראולי אל חזור, חד כיווני, המונע מנוזלים או מגזים היוצאים מהמערכת ההידראולית לחזור אליה. על פי התחזיות, יגדל שוק השסתומים ההידראוליים העולמי, בין השנים 2015-2019 בשיעור של 4.82%.
 
סלקטורים. סלקטור הידראולי הוא יחידה המאפשרת למשאבה אחת לספק כוח למספר צרכנים הידראוליים ונשלטות באופן ידני או באופן אוטומטי. העלייה הרציפה בביקוש למערכות הידראוליות בתחומים שונים, תגרום מן הסתם לעלייה בביקוש גם לסלקטורים הידראוליים שישתלבו במערכות שונות.
 
צנרת הידראולית. שום מערכת הידראולית לא תהיה שלמה ללא צנרת הידראולית המשמשת להעברת נוזל הידראולי.
הצנרת ההידראולית מותאמת להעביר שמן בלחץ.
לאור הביקוש הגובר למערכות הידראוליות ברחבי העולם, עולה גם הביקוש לצנרת הידראולית באופן קבוע ומתמשך.
 
מחליפי חום. מחליף חום הידראולי הוא מערכות לקירור הפועלת באמצעות אוויר ושמן, מים ושמן.
תפקידו של מחליף החום לצנן את השמן ולמנוע התחממות יתר שעלולה לגרום לירידה בנצילות המערכת ההידראולית ואף לגרום נזק למנועים, משאבות, שסתומים ויתר האביזרים במערכת ההידראולית.
על פי התחזיות, בשנת 2019 יגיע שוק מחליפי החום העולמי להיקף של למעלה מ-21 מיליארד דולר. השוק העיקרי למחליפי חום כיום הוא השוק האירופי והשוק הצומח ביותר למחליפי חום הוא מזרח אסיה.