מנועים חשמליים וכלכלה של חיסכון באנרגיה
 


 
מנועים חשמלייםבהתחשב בכך שאורך החיים של מנועים חשמליים הוא למעלה מעשרים שנה, מחירם הראשוני של מנועים חשמליים הוא בערך אחוז אחד מעלות הפעלתם. במחקר שנערך על ידי האיחוד האירופי עלו מסקנות זהות. באופן כללי ניתן לומר כי מחיר ההפעלה של מערכות המונעות על ידי מנועים חשמליים לאורך כל חייהן, יהיה גבוה יותר מאשר מחיר רכישתן. ההוצאות על חשמל הן ההוצאות המשמעותיות ביותר הכרוכות בהפעלה של מנועים חשמליים. משרד האנרגיה האמריקני מעריך כי ההוצאות על חשמל במהלך עשרים שנות עבודה של מנועים חשמליים מגיע לתשעים אחוז מההוצאות. כאשר עשרת האחוזים הנותרים נחלקים בין עלויות השבתה משוערות (5%), עלויות שיפוץ (4%) ועלות הרכישה המסתכמת באחוז אחד בלבד.

הוצאות החשמל של מנועים חשמליים בהספק של מאתיים כוחות סוס, הפועלים שישה ימים בשבוע במשך חמישים שבועות יעמדו על לא פחות משבעים אלף דולר בשנה הראשונה. כמעט פי שבע מעלות הרכישה שלהן. עבור כל תחום תעשייתי חשוב להעריך מראש את עלויות התפעול על מנת לקבל החלטות מושכלות הנוגעות לתוכנית הייצור ולתוכנית העסקית. מחירי הרכישה משתנים כמובן בהתאם ליעילות. מנועים חשמליים יעילים יותר מבחינה אנרגטית יהיה יקרים יותר מאשר מנועים חשמליים בעלי יעילות אנרגטית נמוכה. בעזרת תכנון מראש והנדסה חכמה ניתן להימנע מרכישתם של כמה רכיבים יקרים במיוחד.

רכיבים שתוכננו בקפידה יהיו בדרך כלל קטנים יותר ויקרים פחות מרכיבים אחרים. עלות תועלת היא פונקציה של מחירי המנועים החשמליים המושפעים מעלויות הנחושת, הפלדה האלומיניום והעבודה ושל מחירי החשמל. שינויים במחירי הנחושת או הפלדה בשוקי העולם, למשל, ישפיעו על יחסי העלות- תועלת של מנועים חשמליים ויש לקחת זאת בחשבון. עלויות התפעול של מנועים חשמליים מורכבות מעלויות האחזקה ועלויות האנרגיה. עלויות אחזקה של מנועים חשמליים מבוססות על טיפולים שוטפים כמו שימון או ניקיון אשר אינם דורשים כוח אדם מקצועי וכן על טיפולים מקיפים יותר, החלפת חלקים וחיווט המתבצעים על ידי אנשי מקצוע. אולם הוצאות האנרגיה להפעלת מנועים חשמליים גבוהות משמעותית מהוצאות הטיפולים.

במפעלים גדולים ציוד כמו מנועים חשמליים נרכש, מחושב ונכלל בחישובי ההוצאות. תעריפי צריכת האנרגיה של מנועים חשמליים תלויים במאפייני עומס שנתיים, עונתיים או יומיים והם נחלקים בדרך כלל בין תעריפים גבוהים לתעריפים נמוכים בהתאם לרמת הצריכה. ההבדלים בין עלויות החשמל בשעות השפל לאלה של שעות השיא עשויות להגיע לעשרות אחוזים, כך שאם אתם מתכננים הפעלה של מנועים חשמליים לאורך זמן, שעות ההפעלה הן ללא ספק גורם שיש לקחת בחשבון.